วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2551

http://widget-d9.slide.com/widgets/slideticker.swf" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" scale="noscale" salign="l" wmode="transparent" flashvars="cy=h5&il=1&channel=2522015791338525913&site=widget-d9.slide.com" style="width:426px;height:320px" name="flashticker" align="middle"/>

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551

ส่วนบนของพาน


ขั้นตอนการสลักลวดลายโดยใด้สิ่วสลักๆลวดลายพานจนหมด

วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2551

ตลับเงินสลักดุน

ตลับเงินสลักดุนลายใบเทศเอาไว้สำหรับใส่ของจุกจิกทั่วๆไป

มังศรีสลักดุน


เป็นรูปมังศรีเข้าชันแล้วนำไปสลักดุนลูบลายให้สวยงามตามต้องการ

กรอบรูปสลักดุน


วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2551

ทับทรวงเงินสลักดุนทับทรวงเงินสลักดุน ลักษณะลวดลายจะเป็นลายใบเทศ

งานสลักดุน


เข็มกลัดเงินสลักดุน