วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551

ส่วนบนของพาน


ขั้นตอนการสลักลวดลายโดยใด้สิ่วสลักๆลวดลายพานจนหมด

ไม่มีความคิดเห็น: