วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551

หงส์สลักดุน

หงส์สลักดุนด้วยแผ่นทองแดง ลวดลายเป็นลายไทย

ไม่มีความคิดเห็น: