วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2551

มังศรีสลักดุน


เป็นรูปมังศรีเข้าชันแล้วนำไปสลักดุนลูบลายให้สวยงามตามต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น: