วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551

พานสลักดุน

พานทองแดงสลักดุนชุบด้วยทอง

ไม่มีความคิดเห็น: